Wie zijn wij ?

Als Volle Evangelie Gemeente, is de ene God als Vader, Zoon en Geest, zoals Hij in de Bijbel staat, ons voorbeeld. Je kan dit in detail in onze belijdenis lezen.

Volgens de statuten…..

Volgens de bijbel…                    De bijbel on-line raadplegen ?

Vader

  • De vader die in de Hemel is, en waakt over Zijn ganse schepping. 

Jezus

  • De zoon van God. Heeft door Zijn offer aan het kruis, en door middel van Zijn opstanding, opnieuw de weg tot de Vader vrijgemaakt. Voor ieder die in Hem gelooft heeft Hij zijn zondeschuld op zich genomen en het eeuwige leven gegeven. 

Heilige Geest

  • Op pinksterdag, heeft de Vader, zoals beloofd de Trooster aan de mensen gegeven.
  • Deze Geest (Joh 7:39), geeft inzicht, wijsheid en kracht aan de gelovige

Joh 20:21 Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest.

Volgens de statuten Art 3:

De vereniging heeft tot doel:

Het verkondigen van het woord Gods, zoals vervat in de bijbel, de prediking in woord en daad van het evangelie van Jezus Christus;

het uitdragen van de boodschap van Jezus Christus door gebed, onderricht, persoonlijke begeleiding, bijbelstudie, literatuur, gesprekken, films en andere middelen.

De leiding van de gemeente berust bij 3 oudsten:
* Bert Berings
* François Hennebert
* Guido Bosshard

U kan ons steeds contacteren via volle.evangelie.mortsel@telenet.be …
of spring eens binnen op zondagmorgen tussen 10 en 12.
Welkom.

Wij werken samen met volgende verenigingen:

http://www.vvp.be Verbond van Pinkstergemeenten in Vlaanderen

http://pjv.be Pinkster Jeugd Vlaanderen